"" سایه روشن "" - تـالار وحدت

manager کنسرت بداهه نوازی داریوش طلایی و مجید خلج

manager پنجشنبه ٤ اردیبهشت ساعت ٢١:٣٠ / جمعه ٥ اردیبهشت ساعت ٢١:٣٠ /

manager 250,000 / 350,000 / 450,000 / 550,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

ارکستر ایستگاه - تالار ایوان شمس

manager به سرپرستی و خوانندگی مهدی نوروزی

manager پنجشنبه ٤ اردیبهشت ساعت ٢١:٠٠ / جمعه ٥ اردیبهشت ساعت ٢١:٠٠ /

manager 300,000 / 400,000 / 500,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

"" کنسرت رسیتـال پیـانـو "" - تـالار وحدت

manager به نوازندگی رافائل میناسکانیان

manager جمعه ٢ خرداد ساعت ١٥:٠٠ /

manager 250,000 / 350,000 / 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.