کنسرت گروه دنگ شو گرگان - سالن فخرالدین اسعد گرگانی(گرگان)

manager دنگ شو

manager جمعه ۸ خرداد ساعت ۱۸:۰۰ / جمعه ۸ خرداد ساعت ۲۰:۳۰ /

manager 300,000 / 400,000 / 550,000 / 650,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.