گروه «نایما» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager سرپرست: حمزه یگانه

manager دوشنبه ۲۲ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

گروه «نور» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager سرپرست: کریستف رضاعی

manager یکشنبه ۲۱ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

گروه «خنیاگران» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager سرپرست: مهرداد پاکپاز

manager شنبه ۲۰ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

«دو نوازی + 1» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager پیتر سلیمانی پورو شهرام غلامی

manager جمعه ۱۹ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

گروه «کانال» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager سرپرست: مسعود مبینی

manager پنجشنبه ۱۸ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

«گروه پیتر سلیمانی‌پور» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager سرپرست: پیتر سلیمانی پور

manager چهارشنبه ۱۷ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

گروه «داماهی» - "فرهنگسرای نیاوران"

manager سرپرست: دارا دارایی

manager چهارشنبه ۱۷ دی ساعت ۱۹:۰۰ / سه‌شنبه ۲۳ دی ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.