رکوییم موتسارت به رهبری مهدی قاسمی - ..تالاررودکی

manager برگزار کننده:بنیاد رودکی

manager سه‌شنبه ۱۱ خرداد ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 400,000 / 500,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.