اجرای زنده سمیر و علی پیشتاز - سالن خلیج فارس

manager سمیر و علی پیشتاز

manager جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۸:۳۰ /

manager 550,000 / 750,000 / 850,000 / 950,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

اجرای حرکات موزون و متنوع گروه عشق - سالن خلیج فارس

manager به سرپرستی: رُمنّا

manager جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۴:۳۰ /

manager 300,000 / 500,000 / 700,000 / 900,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.

فستیوال حرکت (اجرای حرکات موزون ) - سالن خلیج فارس

manager کارگردان : ایده ابوطالبی

manager جمعه ۳۱ اردیبهشت ساعت ۱۱:۳۰ /

manager 1,000,000 / 1,500,000 / 500,000 / 700,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.