کنسرت شب موسیقی فیلم مسعود کیمیایی - سالن بزرگ وزارت کشور

manager رهبر:بهزاد عبدی؛خواننده :رضا یزدانی

manager جمعه ۱۶ مرداد ساعت ۲۱:۰۰ /

manager 1,000,000 / 1,100,000 / 1,200,000 / 300,000 / 350,000 / 400,000 / 500,000 / 600,000 / 700,000 / 800,000 / 900,000 ریالی

برای خرید بلیت لطفا وارد سامانه شوید.